Home
Ladders
Artikelen
Organisaties
Groepen
Over ons
Contact
Mijn profiel
Nulmeting OPEN HUS
Start DEMO
 
 

Over ons

 
In het voorjaar van 2013 heeft Huisartsenkring Midden-Nederland van de Landelijke Huisartsen Vereniging(LHV-KMN) een verkennend onderzoek op ICT-gebied laten uitvoeren ter ondersteuning van zijn meerjarenbeleidsplan.
Dit onderzoek heeft geleid tot het advies om in de regio te gaan werken met een digitaal volwassenheidsmodel.

SpinDok heeft vervolgens in opdracht van de LHV-KMN zelfstandig de ICT-Laddervoor de huisartsenpraktijk ontwikkeld naar analogie van de volwassenheidsmodellen van HIMSS-analytics(HIMSS); het eerstelijnsmodel van HIMSS bleek in Nederland niet goed toepasbaar gezien de bijzondere positie van de Nederlandse huisarts.